HODINKOVÁ, Monika a Pavel SVIRÁK. Bariéry rozvoje malých a středních podniků. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013, VII(17), 61-67 [cit. 2021-6-22]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30722
Uložit do Citace PRO