JEHLIČKOVÁ, Lenka. Měření relaxací gelových struktur technikami magnetické rezonance [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3073. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Radek Kubásek.

Uložit do Citace PRO