ZINECKER, Marek a Zdeněk KONEČNÝ. Rizikovost tržní pozice a její vliv na hodnotu beta koeficientu. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013, VII(17), 179-187 [cit. 2021-6-12]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30734
Uložit do Citace PRO