BARTOŠ, Dušan. Nanostrukturované vrstvy polovodivých oxidů kovů v plynových senzorech [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30737. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Mária Bendová.
Uložit do Citace PRO