HLAVINKOVÁ, Vítězslava. OPTIMALIZACE ANALYTICKÉ METODY VÝPOČTU OPOTŘEBENÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ [online]. Brno [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30759. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Albert Bradáč.

Uložit do Citace PRO