FIALA, Zdeněk. Analýza měrných řezných sil pro nové obráběné materiály a CNC technologie [online]. Brno [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30777. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Miroslav Píška.
Uložit do Citace PRO