KRBAL, Michal. Tvorba znalostní databáze pro světelnou techniku s možností expertního zpracování dotazů [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30778. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Baxant.

Uložit do Citace PRO