KORČÁKOVÁ, Alžběta. Zhodnocení objektů Kurialova archivu na Uherskohradišťsku /rozšířené o památkově chráněné objekty [online]. Brno [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30785. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav stavitelství. Vedoucí práce Ivana Žabičková.

Uložit do Citace PRO