JUHÁS, Miloš. Senzorový systém pro mobilní robot [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3079. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zbyněk Fedra.
Uložit do Citace PRO