SHÁNĚL, Ondřej. Tolerances and Misalignment Aberrations for Electron Optical Elements and Systems [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30854. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jakub Zlámal.

Uložit do Citace PRO