HUCZALA, Vít. Vliv fyzikální úpravy sráženého CaCO3 na vlastnosti kompozitu na bázi PP [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30888. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Eva Nezbedová.
Uložit do Citace PRO