WURSTOVÁ, Agáta. Studium biodegradace polyhydroxyalkanoátů [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30898. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Stanislav Obruča.
Uložit do Citace PRO