KLINKOVÁ, Lucie. Vybrané mikrobiální procesy v bioreaktoru [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30899. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Doc.Ing.Martin Mandl, CSc doc.Ing.Martin Mandl, CSc.
Uložit do Citace PRO