PELIKÁNOVÁ, Blanka. Stanovení vybraných chemických parametrů v plodech nových odrůd rybízů [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30901. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Milena Vespalcová.
Uložit do Citace PRO