VAŠÍČKOVÁ, Soňa. Analýza výnosnosti primárních emisí akcií na českém kapitálovém trhu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3091. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Tomáš Meluzín.
Uložit do Citace PRO