ZAHRADNÍK, Radek. Tepelně-mechanická degradace povrchů za vysokých teplot [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30950. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Laboratoř přenosu tepla a proudění. Vedoucí práce Miroslav Raudenský.

Uložit do Citace PRO