TOPÍNKOVÁ, Anita. Noc ve mlýně [online]. Brno [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30976. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér video. Vedoucí práce Martin Zet.

Uložit do Citace PRO