ŠPRINCL, Petr. Vlci v hořáku [online]. Brno [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30980. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér intermédií. Vedoucí práce Filip Cenek.

Uložit do Citace PRO