SOBOTKOVÁ, Adéla. Holographic Hieroglyph [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30981. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér intermédií. Vedoucí práce Filip Cenek.
Uložit do Citace PRO