MRVA, Jozef. Monument [online]. Brno [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30982. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér intermédií. Vedoucí práce Václav Stratil.

Uložit do Citace PRO