VEJVODOVÁ, Klára. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31020. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I. Vedoucí práce Jan Foretník.
Uložit do Citace PRO