POKORNÁ, Gabriela. Interaktivní elektronická kniha pro děti [online]. Brno [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31022. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 2. Vedoucí práce Mikuláš Macháček.

Uložit do Citace PRO