ZENTKOVÁ, Barbora. Horečka černé vody 2 [online]. Brno [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31033. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 2. Vedoucí práce Luděk Rathouský.

Uložit do Citace PRO