ZENTKOVÁ, Barbora. Horečka černé vody 2 [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31033. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 2. Vedoucí práce Luděk Rathouský.
Uložit do Citace PRO