DRNOVSKÁ, Adéla. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31041. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Jan Sochor.
Uložit do Citace PRO