POKORNÁ, Barbora. Nové tváře [online]. Brno [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31070. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 3. Vedoucí práce Petr Kvíčala.

Uložit do Citace PRO