AMBRUS, Adam. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31080. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I. Vedoucí práce Barbora Ponešová.

Uložit do Citace PRO