STRUHAŘÍK, Daniel. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31084. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Pavel Jura.

Uložit do Citace PRO