HERZOG, Milan. Vliv huminových kyselin na mobilitu iontových sloučenin [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31090. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Centrum materiálového výzkumu. Vedoucí práce Petr Sedláček.
Uložit do Citace PRO