FLORIÁN, Pavel. Elektrické a dielektrické vlastnosti organických materiálů pro fotovoltaické aplikace [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31092. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Oldřich Zmeškal.
Uložit do Citace PRO