JINDRA, Jakub. Entita [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31108. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér herních médií. Vedoucí práce Václav Hájek.
Uložit do Citace PRO