WALTER, František. Maso, kosti, zbytečnosti [online]. Brno [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31110. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér performance. Vedoucí práce Tomáš Ruller.

Uložit do Citace PRO