RUČKOVÁ, Jana. Studium přípravy a struktury nanovláken anorganických a organických biomateriálů [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31124. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jaroslav Cihlář.
Uložit do Citace PRO