HRSTKA, Miroslav. Popis rozložení napětí v okolí bimateriálového vrubu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3113. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Tomáš Profant.

Uložit do Citace PRO