ŠINDELKOVÁ, Pavla. Průhledem zpět [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31132. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér kresby. Vedoucí práce Svätopluk Mikyta.
Uložit do Citace PRO