VANČURA, Tomáš. Nástroje pro automatizaci workflow procesů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3114. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Radovan Holek.
Uložit do Citace PRO