DOČEKALOVÁ, Pavla. Městská památková rezervace Kroměříž – architektonicko–urbanistické řešení vybrané lokality [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31171. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie. Vedoucí práce Josef Hrabec.
Uložit do Citace PRO