JAKUBÍKOVÁ, Barbora. Místo ve středu města? Brno – Lokalita Údolní – Gorkého [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31177. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování III. Vedoucí práce Petr Pelčák.
Uložit do Citace PRO