KOŠÍK, Juraj. Problematika stanovení betablokátorů v povrchových vodách [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31186. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Milada Vávrová.
Uložit do Citace PRO