KOVÁŘ, Ondřej. PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - MĚSTO UNIČOV [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31188. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie. Vedoucí práce Ivo Boháč.
Uložit do Citace PRO