SERENČKO, Igor. PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - BOX FACTORY OLOMOUC [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31189. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie. Vedoucí práce Ivo Boháč.
Uložit do Citace PRO