HRABA, Adam. PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - LOKALITA "ČTYŘI DVORY" ČESKÉ BUDĚJOVICE [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31191. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie. Vedoucí práce Ivo Boháč.
Uložit do Citace PRO