FOLTÝNEK, Jan. Místo ve středu města? Brno – Lokalita Benešova (od ulice Nádražní po Malinovského náměstí) [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31218. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování III. Vedoucí práce Petr Pelčák.
Uložit do Citace PRO