HOLÁ, Martina. Místo ve středu města? Brno – Lokalita Veveří - Žerotínovo náměstí [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31219. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování III. Vedoucí práce Bohumila Hybská.
Uložit do Citace PRO