SIKORA, Zbigniew. Galerie Velké ceny města Brna [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31226. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Petra Žalmanová.
Uložit do Citace PRO