LUKAČOVIČ, Adam. OBNOVA MĚSTA – URBÁNNÍ STRATEGIE BYDLENÍ V CENTRU BRNA [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31249. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Karel Havliš.
Uložit do Citace PRO