ADAMEC, Karel. Místo ve středu města? Brno – Zelný trh [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31257. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování III. Vedoucí práce Bohumila Hybská.
Uložit do Citace PRO