VALEKOVÁ, Ivana. Psychiatrická léčebna Újlak [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31259. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Jan Mléčka.
Uložit do Citace PRO