ZÁTHURECKÁ, Zuzana. Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31282. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce David Mikulášek.
Uložit do Citace PRO