SOCHOR, Petr. Systém pro sběr a vizualizaci dat pro kalibrační stolici průmyslových servopohonů [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31286. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Radovan Holek.

Uložit do Citace PRO