ZBRANEK, Petr. Návrh řídicí desky pro BLDC motor [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31303. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Libor Veselý.

Uložit do Citace PRO